Advokátní kancelář

Advokátní kancelář JUDr. Boženy Boubínové

Advokatni kancelar BoubinovaDovolujeme si Vás pozvat do naší advokátní kanceláře v Žatci, Lučanská ul.  čp. 1802.

Advokátní kancelář JUDr. Boženy Boubínové

poskytuje právní služby ve všech oblastech práva, zastoupení v řízení před soudy a jinými orgány, sepisování listin, zpracování právních rozborů, udělování právních porad. Oblast trestního, obchodního, občanského a rodinného práva tvoří převážnou část pracovní náplně naší kanceláře. Dalšími oblastmi, kterými se kancelář zabývá, je právo správní a pracovní, právo nemovitostí, řešení dopravních nehod, ochrana osobnosti.

JUDr. Božena Boubínová je zmocněná Kanadskou právní společností I. K. v Torontu zastupovat podnikatele v České republice a v zemích východní Evropy ve věcech profesní, obchodní a podnikatelské imigrace.


Služby pro klienty poskytujeme obratem po zadání, a jde-li o složitější právní službu, pak v čase dle dohody s klientem. Právní služby jsou poskytovány i "do domu", tj. v místě sídla klienta. Naše právní služby jsou přijatelné pro nejširší klientelu. 

Těšíme se na setkání s Vámi v naší kanceláři.